Μειωμένες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ στην Ενεργοβόρο Βιομηχανία (SA.52413)