Ανακοίνωση για νέο τρόπο αποστολής φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων

Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ανακοινώνει ότι, αποκλειστικά για τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες των παραγωγών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που εκδίδονται ηλεκτρονικά, από τις 12/9/2018 θα γίνονται αποδεκτές μόνο στο infoape@dapeep.gr που έχει δημιουργηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Για την ευκολότερη επεξεργασία του email, οι παραγωγοί παρακαλούνται να εφαρμόζουν τους ακόλουθους κανόνες στη σύνταξη του email. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ανακοίνωση για νέο τρόπο αποστολής φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων.